• Stránka spmndag.edupage.org je len pre žiakov a rodičov primárneho stupňa našej školy a je prístupná len po prihlásení. Oficiálnu stránku školy nájdete na wwww.spmndag.sk.
     • Čipy a prihlasovacie údaje do EduPage

      Každý rodič žiaka našej školy si na začiatku prvého ročníka aktivuje rodičovské konto, ktorým sa prihlasuje ako zákonný zástupca do mobilnej aplikácie EduPage alebo na stránku spmndag.edupage.org. Prihlasovacím menom rodiča je jeho emailová adresa, ktorú poskytol škole. Rodičovské konto si rodič aktivuje tak, že pri prvom prihlásení do spmndag.edupage.org v časti prihlásenie vyberie neviem prihlasovacie meno alebo heslo. Po zadaní svojho mailu, ktorý uviedol škole, mu na ten mail príde informácia o vygenerovaní svojho vlastného hesla. Údaje platia len pre server spmndag.edupage.org pre prvé 4 ročníky štúdia na ŠpMNDaG. Ak rodič mail škole neuviedol, tak si rodičovské konto nebude môcť aktivovať. V prípade zmeny mailu je potrebné kontaktovať zástupcu riaditeľky pre výchovu a informatizáciu na jcimra@spmndag.sk.

     • Dochádzkový systém

      Dochádzkový systém funguje len v mobilnej aplikácii EduPage, v ktorej poskytuje rodičovi prostredníctvom notifikácie informáciu o príchode žiaka do školy v momente, keď sa žiak "čipne" na vrátnici. Ak je žiak označený ako prítomný, tak pri odchode zo školy "čipnutie" notifikuje rodičovi presný čas odchodu žiaka zo školy. Čipnutie sa zaznamená žiakovi do dochádzky, teda eviduje sa tak jeho prítomnosť / neprítomnosť na vyučovaní, preto je čipnutie žiaka pri príchode a odchode zo školy povinné. V prípade výpadku systému čítačka eviduje pípnutia, avšak v tom momente rodič notifikáciu nedostane.

     • Stravovací systém

      Po prihlásení rodičovským kontom do EduPage (spmndag.edupage.org alebo v mobilnej aplikácii) rodič vidí v časti školská jedáleň jedálny lístok na príslušný týždeň. Všetci žiaci, ktorým rodičia nahlásili záujem o stravovanie v školskej jedálni, sú automaticky prihlásení na obed na každý deň do konca školského roka (prázdniny, sviatky, či riaditeľské voľno eviduje administrátor). Povinnosťou rodiča je ODHLÁSIŤ dieťa v prípade, že v konkrétny deň nechce stravovanie alebo nie je v škole, pričom odhlásenie je možné najneskôr do 14:00h v deň pred dňom výdaja stravy. Opätovné prihlásenie odhláseného žiaka je možné urobiť taktiež len do 14:00h v deň pred dňom výdaja stravy.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave
    • Email školy
    • skola@spmndag.sk
    • Telefón
    • +421 44641214
    • Adresa školy
    • Teplická 7, 831 02 Bratislava
     Slovakia